Τα κλασσικά μεγέθη

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΠΙΕΤΑ
No 0 N1 8 8 4
N2 11 11 5
N3 10 14,5 5,5
No 1 N1 14,5 12 6
N2 14,5 15 5
N3 11,5 19,5 7
N4 11,5 14 7
N5 15 12 5
No 2 N1 19 14,5 4,5
N2 14,5 21 6,5
N3 17 18 7
N4 22 18,5 7
N5 18,5 14,5 4,5
No 3 N1 15 24,5 9
N2 17 27 7
N3 19 26 8
No 4 N1 22 25,5 7
N2 29 22 9
N3 29 25 9
N4 19 26 8
N5 22 33 7
No 5 N1 25 33 9
N2 31 27 9
N3 38,5 27 9
N4 23,5 33,5 10
N5 26,5 40 7
N6 25 22 12
N7 26,5 37 7
N8 26,5 42 7
No 6 N1 43 35 9
N2 38 32 9
N3 30,5 29 12
N4 25 40 12
N5 28,5 40 9
N6 35 31 12
N7 35 35 12
No 7 N1 40 39 10
N2 38 41 9
No 8 N1 35 40 12
N2 31,5 40 15
N3 40 32 12
No 10 N1 35 51,5 12
N2 48 38 10
N3 35 60 12
No 13 N1 52,5 39 15
N2 55 38 13
No 15 N1 50 52 25

 

ΚΩΝΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΠΙΕΤΑ
No 2 κωνικό 29 x 21 22 9
No 4 κωνικό 36 x 29 25 9
No 6 κωνικό 45 x 37 33 11
No 13 κωνικό 52 x 42 38 13

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΠΙΕΤΑ
No 2 κωνικό 29 x 21 22 9
No 4 κωνικό 36 x 29 25 9
No 6 κωνικό 45 x 37 33 11
No 13 κωνικό 52 x 42 38 13

 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ
N1 11 14,5
N2 13 20
N3 19 28,5

 

ΜΠΟΥΚΑΛΙ
ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΠΙΕΤΑ
N1 7 30 4
N2 14,5 51,5 9
N3 11,5 40 11,5
N4 14,5 42 8,5
N5 9,5 41 9
N6 15 35,5 9